Văn Nghệ >> Văn Nghệ

PrintPrint This TopicEmail To Friend
LƯƠNG TÂM TẢI ĐẠO
Nhiều tác giả
Đăng trong Đặc san LTCG
LƯƠNG TÂM TẢI ĐẠO
Dĩ Lương Tâm tải đạo
Tiên kính chúa ái nhân
Đồng tâm quang phục quốc
Nhật nhật tư cố hương
Thúy Sơn
Chuyển ý 1
Đem lương tâm soi vào cõi thế
Để muôn dân thế hệ gắng theo Trước là kính chúa yêu người
Sau là quang phục rạng ngời quê hương
Thúy Sơn
Chuyển ý 2
Đạo trời vốn tự tâm sanh đó
Trước thờ Chúa, sau nhớ yêu người
Ngày ngày khấn nguyện khôn nguôi
Đấu tranh đem lại đổi đời thế nhân
Trần Việt Yên
Chuyển ý 3
Sắt son giữ đạo giữa đời
Một lòng kính Chúa yêu người như ta
Quê hương non nước mờ xa
Quyết tranh đấu để nhà nhà an vui
Hoàng Ngọc văn
Chuyển ý 4
Lấy lương tâm sống ở đời
Đạo là kính Chúa, yêu người thế gian
Đồng lòng quang phục giang san
Ngày ngày thương nhớ vô vàn quê hương
Thiên Tâm
Chuyển ý 5
Lương tâm chở đạo giúp đời
Thờ Thiên Chúa lại yêu người khắp nơi
Đồng lòng quang phục nước nòi
Ngày đêm trong dạ nhớ lời cố hương
Trường Giang

Nhiều tác giả

* Ý Kiến Độc Giả